Tarieven & VERGOEDINGEN


De leerling komt 1 of 2 keer per week naar de praktijk, afhankelijk van het plan van aanpak. De begeleiding wordt individueel gegeven en duurt 60 minuten per keer.

Tarieven per uur:

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

gratis

Uurtarief individuele begeleiding (10% korting)

Een half uur RT-les in de week

€ 42,75

€ 23,75

Huiswerkbegeleiding (middelbare scholieren, klas 1 en 2)
Eén leerling apart: € 15,00 per half uur / € 25,00 per uur
Drie of vier leerlingen tegelijk: € 42,75 per uur in totaal.

Inbegrepen in het uurtarief:
- 60 minuten ondersteuningstijd aan de leerling

- Ondersteuning en advies ten behoeve van uw kind in de vorm van telefoongesprekken of e-mail met u en/of de school

- Eén keer in de 8 weken een gesprek/evaluatie over de vorderingen van de leerling en het vervolg van het plan van aanpak

Afzeggen
Voor lesafspraken die korter dan 2 dagen tevoren worden afgezegd, wordt de helft van het lesgeld doorberekend. Zonder bericht niet nagekomen lesafspraken worden voor het volle tarief doorberekend. Bij ziekte wordt een vervangende lesafspraak gemaakt.

(De tarieven zijn volgens de richtlijnen van de LBRT)Vergoeding


Het pgb of zorgverzekering in de AWBZ
Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf uw zorgverleners en begeleiders uit. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het pgb betaalt. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp.

Ga bij uw zorgverzekering na hoe de vergoedingen voor RT zijn geregeld.