RT PRAKTIJK SLEEUWIJK


Bijles voor leerlingen van de Basisschool, rekenen, lezen, taal, oefenen en begeleiding is allemaal mogelijk bij RT-praktijk Sleeuwijk.

Al sinds 2009 worden leerlingen begeleid met velerlei problemen, in de categorie van groep 3 tot en met klas 2 van het voortgezet onderwijs. Uw kind krijgt individuele, op hem/haar afgestemde aandacht en extra oefening. Bij RT-praktijk Sleeuwijk kunt u verwachten dat uw kind wordt voorzien van positieve feedback, wat leidt tot meer zelfvertrouwen, een betere motivatie en inzet. Het doel is om het kind (weer) plezier in leren te laten krijgen!

Welke begeleiding biedt RT-praktijk Sleeuwijk aan u en uw kind:

  • LeerachterstandLeerlingen die moeite hebben met taal (Nederlands, Engels of Duits), spelling, schrijven, (begrijpend) lezen of rekenen. Ook kinderen met een leerachterstand, een rugzakje en/of specifieke leerstoornissen (bv. dyslexie) kunnen in de praktijk terecht.
  • GedragsbegeleidingKinderen met gedragsproblemen, zoals faalangst of ADHD, worden begeleid hoe ze hiermee om kunnen gaan.
  • Werkhoudings- en taakbegeleiding (huiswerkbegeleiding / bijles)Bij leerlingen met deze problemen (bijvoorbeeld moeite met concentratie, taakaanpak en motivatie) worden tips en handvatten aangereikt om die op te lossen. Ook huiswerkplanning en -indeling kan worden aangeleerd.
  • HoogbegaafdheidOok zijn er kinderen die een grote voorsprong (hoogbegaafdheid) hebben t.o.v. leeftijdgenoten. In RT-praktijk Sleeuwijk bied ik deze kinderen de extra uitdaging die ze op de basisschool niet altijd (kunnen) krijgen.
  • Sociaal-emotionele begeleidingOok het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden behoort tot de mogelijkheden.

Begeleiding kan zowel op school (i.o.m. de leerkracht) als in de praktijk in Sleeuwijk plaatsvinden.

Kijk bij "Tarieven" naar de extra voordelige tarieven voor huiswerkbegeleiding bij middelbare scholieren.


RECENSIE:

“De bijles helpt mij erg met het rekenen op school.
Ik ben vooruit gegaan met rekenen, dat vind ik fijn.
De lessen zijn altijd erg gevarieerd, waardoor het uur omvliegt.
Bedankt voor alle hulp.
Ik ben er erg blij mee!"
Cas van de G.
------


Onze dochter heeft veel profijt van de wekelijkse ondersteuning door Tine bij het rekenen. Ze kan nu veel beter het tempo op school bijhouden.

Tine stemt de werkwijze af met de leerkracht waardoor de RT-les en de les in de klas goed op elkaar aansluiten. De sommen van school worden extra uitgelegd en geoefend. Ook de opgaven uit toetsen worden na afloop besproken en zo nodig geoefend.

Tijdens de RT-les wordt gewerkt met visuele ondersteuning en Tine heeft handige geheugenblaadjes die onze dochter kan gebruiken op school.

Ze is blij met de ondersteuning en het geeft haar zelfvertrouwen ook een positieve wending.

De Praktijk van Tine is een aanrader voor elke leerling die wel wat hulp kan gebruiken.

Fam K uit S.


contact opnemen ?