Home   |   Over mijzelf   |   Tarief   |   Vergoeding   |   Contact  |  Recensies


RT-praktijk Sleeuwijk is er sinds 2009 voor leerlingen met velerlei problemen, in de leeftijd tot en met klas 2 van het voortgezet onderwijs. Het kind krijgt individuele, op hem/haar afgestemde aandacht en extra oefening. Ik geef positieve feedback, wat leidt tot meer zelfvertrouwen en een betere motivatie en inzet. Het kind krijgt weer plezier in leren!

Begeleiding kan zowel op school (i.o.m. de leerkracht) als bij mij in de praktijk in Sleeuwijk plaatsvinden.

Kijk bij "Tarief" naar de extra voordelige tarieven voor huiswerkbegeleiding bij middelbare scholieren.

Leerachterstand
Leerlingen die moeite hebben met taal (Nederlands, Engels of Duits), spelling, schrijven, (begrijpend) lezen of rekenen. Ook kinderen met een leerachterstand, een rugzakje en/of specifieke leerstoornissen (bv. dyslexie) kunnen in mijn praktijk terecht.

Gedragsproblemen
Kinderen met gedragsproblemen, zoals faalangst of ADHD, wordt geleerd hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Werkhoudings- en taakproblemen
Bij leerlingen met deze problemen (bijvoorbeeld moeite met concentratie, taakaanpak en motivatie) worden tips en handvatten aangereikt om die op te lossen. Ook huiswerkplanning en -indeling kan worden aangeleerd.

Hoogbegaafdheid
Ook zijn er kinderen die een grote voorsprong (hoogbegaafdheid) hebben t.o.v. leeftijdgenoten. In mijn praktijk bied ik deze kinderen de extra uitdaging die ze op de basisschool niet altijd (kunnen) krijgen.

Sociaal-emotionele problemen
Ook het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden behoort tot de mogelijkheden.